Huisregels

Regels voor het inzenden van een nieuwsbericht

Op voorne-putten.nl kunt u kosteloos niet-commercieel nieuws plaatsen over uw organisatie. Berichten dienen nieuwswaarde te hebben en gerelateerd te zijn aan de regio Voorne-Putten. Graag ontvangen wij uw nieuwsberichten, bij voorkeur met foto, op redactie@voorne-putten.nl. Commerciële berichten kunnen worden geplaatst als advertorial, tegen betaling. Heeft u vragen of opmerkingen, bel 0181 – 413112.

Regels bij het reageren op een bericht

We waarderen uw mening en streven naar een open en vermakelijke discussie, maar er zijn wel regels! Het geven van een reactie op een bericht is niet vrijblijvend. We hebben te maken met wettelijke regels en daarnaast hebben we zelf zo onze ideeën over wat we wel en niet toestaan. Vuistregel: Bedenk voor u reageert of uw reactie ook informatief en/of vermakelijk is voor anderen!

Wat we niet toestaan

  • Racisme, anti-semitisme, homohaat propageren, beledigend taalgebruik en bedreigingen.
  • Doorlinken naar opruiende websites.
  • Schending van de intellectuele eigendommen. Indien toch onrechtmatig teksten of illustraties worden ingestuurd en vervolgens gepubliceerd, dan kan voorne-putten.nl hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
  • Storen van de openbare orde. Dus geen spamming, stemmenronseling, sturen van ongevraagde reclame, kettingbrieven, veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding, plaatsen van overdreven lange teksten, enz.
  • Hacken of poging tot hacken van voorne-putten.nl of van een account van een voorne-putten.nl gebruiker is uiterst strafbaar. In dit geval halen wij er zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij.
  • Reageren onder verschillende namen met de bedoeling een discussie een bepaalde kant op te sturen.
  • Tenenkrommende taal- en spelfouten. Lees uw tekst terug alvorens te plaatsen.
  • Nietszeggende reacties als ‘first post’ of ‘Ja, het is me wat’ of ‘Dat is belachelijk!!’ of ‘Dat dit in Nederland mogelijk is’, u snapt het wel. Nietszeggende, niet vermakelijke commentaren.

Vertoon dus geen gedrag dat ongepast of schadelijk is voor andere gebruikers en/of voor voorne-putten.nl.

Voorne-putten.nl behoudt zich het recht voor uw reactie te wijzigen en/of te verwijderen.

Behalve voor wat de overtredingen zoals laster en eerroof betreft, dewelke klachtmisdrijven zijn en dus enkel gerechtelijk kunnen worden vervolgd na een klacht van de benadeelde, kan voorne-putten.nl zelf het initiatief nemen om een einde te stellen aan verboden praktijken. Voorne-putten.nl is immers bij wet verplicht om na kennisneming van strafbare feiten, deze te melden aan de gerechtelijke diensten. 

Klachten?

Misbruik kan gemeld worden bij:
Portstream Media / Voorne-Putten.nl
Lijnbaan 17, 3231 AE Brielle

T 0181 393 277
E redactie redactie@voorne-putten.nl

VP